Voor senioren


Wil je binnen jouw gemeente, stichting, belangenvereniging of huis een impuls geven aan participatie van ouderen? Of aandacht geven aan het werken met levensverhalen of levensboeken?

Dat kan door mij uit te nodigen voor een interactieve lezing, een voorleesbijeenkomst of voor het geven van een workshop of een cursus. De lezing en een voorleessessie zijn ook geschikt voor senioren, die zelf niet of niet meer kunnen of willen schrijven.

Om je een idee te geven kan ik het project ‘Dichter op de koffie’ of mijn cursus ‘Uit betrouwbare bron’ – levensverhalen schrijven voor 55+ presenteren en ik maak je graag attent op het boek van José Franssen: In mijn koffer op zolder – levensverhalen van en voor ouderen. Uitgever: BSL Houten 2008. In het boek staan interviews met en verhalen van acht van mijn oud-cursisten uit Utrecht.