Akkoordverklaring als Schrijftotaal de organisator is

Door inschrijving en betaling van het geld voor de cursus of de workshop ga je akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden en met het protocol AVG.


Inschrijving en betaling

Je schrijft je in voor een cursus of workshop door een mail te sturen naar info@schrijftotaal.nl. Inschrijven kan vanaf het moment dat de activiteit op de website staat. Inschrijven graag uiterlijk twee weken voorafgaand aan de startdatum. Tijdig aanmelden is prettig voor zowel de docent als medecursisten.
Betalen doe je door het bedrag over te maken op het aangegeven banknummer. Nadat je betaling per bank is ontvangen is je inschrijving definitief. Het afschrift van de bank is je betalingsbewijs. Op verzoek is het ontvangen van een kwitantie van het betaalde cursusgeld mogelijk.
Bij onvoldoende deelnemers behoudt de docent zich het recht voor de activiteit niet door te laten gaan. In dat geval krijg je circa 1 week voor de startdatum van de cursus of de workshop bericht van de docent. Het geld wordt door de docent op jouw rekening teruggestort.


Annulering na inschrijving en restitutie

Tot twee weken voor de startdatum krijg je het betaalde cursusgeld retour, ongeacht de reden van annulering.
Na twee weken tot een week voor de startdatum krijg je 50 % restitutie.
Korter dan een week voorafgaand aan de startdatum en na de startdatum afzeggen kan wel, maar leidt niet tot restitutie. De docent kan in schrijnende of ernstige gevallen besluiten tot afwijking van deze regel.
Een verzoek tot restitutie kun je per mail naar de docent sturen. Bellen kan ook.
Mocht je te laat zijn voor restitutie, dan kun je de cursus of de workshop eventueel ‘doorgeven’ aan iemand op de wachtlijst, die toezegt te komen. Neem hiervoor contact op met de docent. Een andere mogelijkheid is de cursus of workshop cadeau te doen aan een geïnteresseerde. Hij of zij gaat dan in jouw plaats. Overleg dit vooraf met de docent.


Aansprakelijkheid

De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. De docent is ook niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten, cursussen of workshops.

AVG protocol

Door inschrijving voor een activiteit of het vragen van informatie ga je akkoord met de wijze waarop ik gegevens bewaar.

  1. Naam en mailadres en/of telefoonnummer voor de duur van het contact of de activiteit. Bij een langlopende cursus vraag en noteer ik soms ook je adres, dit voor het per post toezenden van cursusmateriaal;
  2. Het met jouw goedkeuring bewaren van je mailadres voor het toezenden van mails met informatie over mijn schrijfaanbod. Uiteraard kun je je altijd afmelden voor een dergelijke mail via info@schrijftotaal.nl;
  3. Mijn bankafschriften moet ik bewaren. Daar staan jouw gegevens op als je mij hebt betaald voor een activiteit.

 

Wat ik doe of heb gedaan om veilig en fatsoenlijk om te gaan met jouw gegevens:

  1. Ik ga altijd zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Ik geef zonder jouw toestemming geen naam of mailadres of telefoonnummer door aan collega’s of medecursisten of aan derden;
  2. Ik heb aan iedereen die op een foto staat op mijn website, schriftelijk toestemming gevraagd om zichtbaar te zijn op www.schrijftotaal.nl. Je kunt altijd je toestemming voor de foto intrekken door mij te mailen of te bellen;
  3. De mails met informatie over het schrijfaanbod worden door mij BCC geadresseerd, zodat je alleen je eigen mailadres ziet en dat van mij en niet de mailadressen van andere geadresseerden;
  4. Bij ‘Reacties’ op de website noteer ik uitspraken over een schrijfactiviteit. Ik vraag daarvoor altijd om toestemming. Ik vermeld dan alleen je voornaam en soms de naam van de schrijfactiviteit. Anderen kunnen je dus niet traceren of contact met je opnemen;
  5. Ik heb een Verwerkersvereenkomst inzake AVG met Hostnet, het bedrijf dat mijn website in de lucht houdt.

 

Juni 2022, Gretha Goettsch.